infotund Lasnamäel "Millest alustada, kui oled kaotanud töö?"

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Eesti Töötukassa ja Tööinspektsiooni, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti ning linnaosavalitsustega kutsuvad osalema infotunnis „Millest alustada, kui oled kaotanud töö?“
13.10.2020 10:00 - 13.10.2020 11:30
Tallinna Ettevõtlusamet
Kultuurikeskus Lindakivi, J.Koorti 22
Tasuta 0,00 €

Infotunnis annab ülevaate tööotsingu esimestest sammudest juhtivkonsultant Triin Ressar ja juhtumikorraldaja Annika Hiller, töölepingu seadusest tulenevatest töötaja ja tööandja lepingulise töösuhte olulistest aspektidest räägib Tööinspektsiooni nõustamisjurist Jaana Vaus Madureira Silva ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhtivspetsialist Arne Kailas tutvustab Tallinna linna uusi tugimeetmeid toimetulekuraskuste leevendamiseks.