Inglise keel A1-A2, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2021. aasta sügisel alanule. Sobiva keeletaseme juures on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud. Põhiõpikuna kasutame New Headway, 5th edition, Elementary Student’s Book, millele tundides lisame materjale väljaandest New Headway, 5th edition, Elementary Workbook.
07.02.2022 - 02.05.2022
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a
Inglise keel A1-A2, jätkukursus 215,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Kursus tutvustab ja arendab inglise keele baasoskusi ning kindlustab eneseväljenduse ladusust inglise keeles. Eesmärgiks on toetada rääkimisjulgust ja –täpsust, lihvime ja täiendame lausehääldust. Süveneme sellesse, et inglise keel on a stress-timed language. Tegeleme nii lugemis-, kuulamis- kui rääkimisoskuse arendamisega.
Lisaks uurime Inglismaa ajalugu ja tänapäeva.