Inglise keel B 2 - vestluskursus

Kursus sobib neile, kes omavad vähemalt B 1 taset. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu. Kasutatakse erinevaid õpikuid ja õpetaja koostatud harjutusi. Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel. Tundides on rohkesti vestlust ja arutelusid, korratakse süvendatult grammatikat.
18.09.2020 - 11.12.2020
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool
Inglise keel B 2 - vestluskursus 195,00 €
Registreerimine on hetkel suletud