Inglise keel B1.2

Inglise keele B1.2 taseme kursus sobib neile, kes on läbinud B1 taseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu. Kasutatakse õpikut New Headway 5th ed. Intermediate.
21.09.2021 - 17.09.2021
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a
Inglise keel B1.2 215,00 €