Inglise keel taasalustajatele

Kursus sobib neile, kel on vähesed algteadmised või kellel on kunagi õpitu ununenud. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu. Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on hääldus- ja rääkimisoskuse arendamisel ning grammatika algteadmiste omandamisel.
21.09.2020 - 14.12.2020
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool
Inglise keel taasalustajatele 195,00 €
Registreerimine on hetkel suletud