Inglise keele grammatika kursus B1

Kursuse põhieesmärgiks on õpetada kasutama inglise keelt grammatiliselt korrektselt nii kõnes kui kirjas. Korrektne lauseehitus ja ajavormide kasutamine hõlbustavad suhtlust ja sujuvat info edastamist, mis on oluline nii tööalases kui igapäevases suhtluses. Grammatika tundmine aitab paremini mõista ka trükitud tekste.
16.02.2023 - 04.05.2023
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool
Inglise keele grammatika kursus B1 234,00 €
Registreerimine on hetkel suletud