Inglise keele grammatika kursus - Brush up your grammar

Grammatikakursus sobib neile, kes on läbinud A2 - B1 taseme ja soovivad värskendada seniseid grammatikateadmisi korrektseks kõneks ja kirjutamiseks. Kursuse põhieesmärgiks on õpetada inglise keelt grammatiliselt korrektselt rääkima. Korrektne lauseehitus ja ajavormide kasutamine hõlbustavad suhtlust ja sujuvat info edastamist, mis on oluline nii tööalases kui igapäevases suhtluses. Grammatika tundmine aitab paremini mõista ka trükitud tekste.
29.09.2021 - 15.12.2021
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a
Inglise keele grammatika kursus - Brush up your grammar 132,00 €