Inglise keele vestluskursus Afternoon tea B1 tasemele

Lühikursus sobib neile, kes omavad B1 taset ja soovivad praktiseerida keelt vabamas õhkkonnas. Kasutatakse järgmisi materjale: BBC News – aken maailma. Business and Finance. TEA; New Headway. Intermediate, Pre-Intermediate; giiditöö vältel Londonis ja Šotimaal õpetaja poolt kogutud materjalid. Kursuse põhirõhk on rääkimisjulguse tõstmisel inglise tavade ja eluolu tutvustamise kaudu. Tundides on rohkesti vestlusi ja arutelusid ning põgusalt põigatakse ka grammatikasse. Et vestlus paremini sujuks, pakume kõrvale tassikese üht inglaste lemmikjooki.
04.10.2023 - 01.11.2023
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool
Inglise keele vestluskursus Afternoon tea B1 tasemele 80,00 €