Inglise keele vestluskursus B2-C1

Vestluskursus sobib neile, kes omavad vähemalt B1 taset. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu. Kasutatakse erinevaid õpikuid: English Vocabulary in use (M. McCarthy, F. O`Dell), Streamline English (B. Hartley, P.Viney), Language to go (A. Crace), English Idioms in Use (M. McCarthy, F. O`Dell). Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel. Tundides on rohkesti vestlust ja arutelusid, korratakse süvendatult grammatikat. Õpitakse tundma palju ingliskeelseid väljendid, mida sõna-sõnalt ei tõlgita, näit. brush up your English).
24.09.2021 - 10.12.2021
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a
Inglise keele vestluskursus B2-C1 198,00 €
Registreerimine on hetkel suletud