Inglise keele vestluskursus B2 tasemele

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel. Tundides on rohkesti vestlust ja arutelusid, korratakse süvendatult grammatikat. Õpitakse tundma palju ingliskeelseid väljendid, mida sõna-sõnalt ei tõlgita, näit. brush up your English)
20.09.2022 - 13.12.2022
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a
Inglise keele vestluskursus B2 tasemele 254,00 €
Registreerimine on hetkel suletud