Itaalia keel A2

Itaalia keele A2 kursus sobib neile, kel itaalia keele baasteadmised on juba omandatud ja kes soovivad keelt õppida edasi A2 tasemel. Tundides kasutatakse lisaks õpikule ja töövihikule ka video- ning audiosalvestisi, õpetaja enda koostatud materjale ning üha rohkem harjutatakse kirjutamist ja rääkimist, et forza e coraggio keele kasutamisel ei vaibuks!
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a
Itaalia keel A2 215,00 €
Registreerimine on hetkel suletud