Jaapani keele individuaaltunnid

26.03.2021 - 31.05.2021
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkond Zoom
Jaapani keele individuaaltunnid 30,00 €/tund

Individuaaltunnid sobivad inimesele, kes ootab õpetajalt täielikku tähelepanu ja personaalset lähenemist.
Õppematerjaliks kasutatakse materjale, mis on valitud vastavalt õppuri tasemele ja vajadustele.