Jaapani keele individuaalõpe

01.09.2022 - 20.12.2022
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkond Zoom
Jaapani keele individuaalõpe 30,00 €/tund

Individuaaltunnid sobivad inimesele, kes ootab õpetajalt täielikku tähelepanu ja personaalset lähenemist.
Õppematerjaliks kasutatakse materjale, mis on valitud vastavalt õppuri tasemele ja vajadustele.