Jaapani keele individuaalõpe

04.01.2023 - 22.06.2023
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkond Zoom
Jaapani keele individuaalõpe 36,00 €/tund
Jaapani keele individuaalõpe 2 inimest grupis 24,00 €/tund

Individuaaltunnid sobivad inimesele, kes ootab õpetajalt täielikku tähelepanu ja personaalset lähenemist.
Õppematerjaliks kasutatakse materjale, mis on valitud vastavalt õppuri tasemele ja vajadustele.