Joonistamine algajatele

Joonistamiskursuste eesmärk on tagada joonistamise baasoskuste õpetamine. Joonistamiskursused on sobivad ettevalmistuseks suundumisel kunstiõpingutele. Joonistamist võib õppeaineks nimetada siis, kui õpiprotsess tugineb süstemaatilisel analüütilisel metoodikal, antakse nõutavad teadmised, oskused ja vilumused.
13.09.2022 - 14.03.2023
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Estonia pst 5a
Joonistamine algajatele 250,00 €
Registreerimine on hetkel suletud