Joonistamine algajatele, II grupp

Joonistamiskursuste eesmärk on tagada joonistamise baasoskuste õpetamine. Joonistamiskursused on sobivad ettevalmistuseks suundumisel kunstiõpingutele. Joonistamist võib õppeaineks nimetada siis, kui õpiprotsess tugineb süstemaatilisel analüütilisel metoodikal, antakse nõutavad teadmised, oskused ja vilumused.
21.09.2020 - 26.04.2021
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Estonia pst 5a
Joonistamine algajatele, II grupp 240,00 €
Registreerimine on hetkel suletud