Juhi käitumine kriisis defineerib tema edu (või ebaedu) peale kriisi

30.09.2020 13:00 - 30.09.2020 16:30
Tallinna Õpetajate Maja
Tallinna Õpetajate Maja
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Koolituse tulemusel on õppijal ülevaatlikud teadmised juhtimisstiilidest ja nende erisustest, inimeste motiveerimisest ja inspireerimisest ka keerulistel aegadel ning kommunikatsiooni olulisusest omavahelisele suhtlusele nii reaalses elus kui distantstööl. Koolituse käigus toimub ka juhtumipõhine analüüs teooria rakendamiseks praktikas.

Koolitaja Mari-Liis Vaher on sotsiaalteaduste magister, ettevõtja ja turundusekspert, erialane töökogemus üle 15 aasta, sh koolitaja ja mentorina. Ta on mitme eduka keskkonnakampaania algataja ja eestvedaja, sh "Küünlaümbriste jaht", "Võta vabalt". Ta on rahvusvahelise turundusprogrammi Powerful Marketer Program looja ja arendaja. Mari-Liis on toetav, inspireeriv ja positiivne kaaslane ning koolitaja.

Õpiväljundite omandamisel osaleja:
* teab Bruce Tuckman´i 1965. aastal loodud mudelit gruppide arenguetappidest (ehk arengufaasidest ja grupiprotsesside erinevustest igas etapis);
* mõistab 33 selget ja käegakatsutavat omadust, mis on statistiliselt olulised teiste inspiratsiooni loomisel;
* oskab kasutada peamisi kommunikatsioonivõtteid, mis on eriti olulised distantstööl;
* märkab juhist liidriks kasvamise etappe ja mõistab oma rolli ettevõtte kuvandi loomisel ning  sellest tulenevaid väljakutseid oma arenguteel.