Lasteaia juhile ja õpetajale: teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega lasteaias (grupp 2)

Muutused haridumaastikul (MÕK, lapsest lähtuv kasvatus, kaasav haridus) on tõstnud esile muutuse vajadusi ja esitab pidevalt väljakutseid lasteaia tegevusele. Fookus on liikunud õpetajalt õppijale, kus iga lapse vajadustele vastava arengukeskkonna loomine ja lapse igakülgne arengu toetamine on võimalik vaid tõhusas koostöös lapsevanematega. Lapsevanemate ootused haridusasutusele ja kasvatusele on kõrged ning seetõttu on õpetajate ja lapsevanemate efektiivne ning eesmärgipärane koostöö ülimalt tähtis. Õpetajal on siin kanda võtmeroll, mis eeldab teadlikkust ja strateegilist suhete juhtimist nii individuaalsel kui grupi tasandil. Meeskonnatööna lapsevanematega koostööstrateegia loomine annab võimaluse koostöiseks õppimiseks, koostöökultuuri kujunemiseks ja lapsevanematega koostöö tõhustamiseks ning jõustamiseks.
11.03.2021 - 29.04.2021
Tallinna Õpetajate Maja
Tallinna Õpetajate Maja
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Koolitaja Ilona Sillak on pikalt töötanud lasteaias nii õpetajana kui juhina, omandanud magistrikraadi haridusteadustes eripedagoog-nõustaja eriala (magistritöö viidud läbi  lapsevanematega koostööst uueneva õpikäsituse ja kaasava hariduse kontekstis). Ilona töötab Hoolingu koolituskeskuses koolitajana, superviisori ja coachina ehk professionaalse nõustajana.

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi, millest 6 akadeemilist tundi on iseseisev töö