Keerulise käitumisega laps lasteaias

07.10.2020 14:00 - 21.10.2020 16:15
Tallinna Õpetajate Maja
Koolitus toimub digikeskkonnas.
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Lasteaedades on järjest rohkem lapsi, kelle käitumine on õpetajale väljakutseks. Miks laps hammustab ja lööb, miks ta röögib põrandal ja kontakti ei võta? Koolitusel analüüsime väikelapse ebasobiva käitumise põhjuseid ja otsime sobivaid lahendamisviise.  

Koolitaja Liina Lokko on Varajase Kaasamise Keskuse tegevjuht ja koolitab pidevalt õpetajaid kaasava hariduse teemadel. Erilist tähelepanu pöörab ta oma töös just probleemide varajasele märkamisele ja sekkumisele. Õpetajate nõustamist ja koolitamist toetab nii pikk praktika kui pedagoogiline haridus ja teadusmagistri kraad rahvatervise erialal Tartu Ülikooli arstiteaduskonnast. Lasteaia pidajana on Liina 15 aastat pidanud oluliseks võrdsete võimaluste loomist kõigile lastele - sõltumata kodusest keelest, arengulisest erivajadusest, andekusest või muust. Liina usub, et mida varem me oskame probleemi märgata ja tunnistada, seda kiiremini leiame ka sobiva lahenduse ning et väljapääsmatuid olukordi ei ole, mõnikord on lahenduse leidmiseks lihtsalt vaja teha rohkem tööd või rohkem küsida.  

Õpiväljundite omandamisel õppija:

  • mõistab paremini väikelapse eneseregulatsioonioskuste kujunemise põhimõtteid,
  • suudab märgata ohutegureid, mis võivad vallandada ebasobiva käitumise,
  • suudab analüüsida ebasobiva käitumise käivitajaid,
  • teab esmaseid rahustamisvõtteid ning oskab leida professionaalset lisaabi õigeaegselt.