Kitarriõpe, Peep Ojaveski

Pelgulinna majas õpitakse kitarrimängu, antakse algteadmisi elementaarteooriast ja improvisatsioonist ning tutvustatakse erinevaid muusikastiile. Tunnis õpetatakse heliredeleid, etüüde, polüfoonilisi kitarripalu, harmooniat ja selle käsitlemist ning improvisatsiooni. Õpitakse individuaalse programmi alusel lähtuvalt eelnevast ettevalmistusest. Kursuse lõpuks kitarri õpilane: oskab iseseisvalt pilli häälestada; teab nootide asukohta kitarri kaelal; oskab lugeda tabulatuuri; mängib mitmehäälset meloodiat; tunneb erinevaid sõrmitsemistehnikaid; oskab mängida 2. oktavis heliredeleid; teab lihtakorde ja lihtsamaid baree akorde. Vajalik oma kitarri olemasolu. Vajadusel on võimalik kasutada Pelgulinna maja kitarri.
05.09.2022 - 14.12.2022
Tallinna Rahvaülikool
Pelgulinna maja, Telliskivi 56
Kitarriõpe, Peep Ojaveski 285,00 €
Registreerimine on hetkel suletud