Kitarriõpe, Tiit Kõrvits

Kitarri kursusele on oodatud kõik huvilised, olenemata oskustest ja varasemast kogemusest. Pelgulinna majas  õpitakse kitarrimängu, antakse algteadmisi elementaarteooriast ja improvisatsioonist ning tutvustatakse erinevaid muusikastiile. Saab proovida ansamblimängu. Tunnid toimuvad iga õpilasega individuaalselt 1 kord nädalas. Tunnis õpetatakse heliredeleid, etüüde, polüfoonilisi kitarripalu, harmooniat ja selle käsitlemist ning improvisatsiooni. Kursuse lõpus on õpilane täitnud koolituse alguses koos õpetajaga püstitatud individuaalsed eesmärgid, mis sõltuvad tema oskustest ja teadmistest õppima asumise alguses. Vajalik on kitarri olemasolu. Vajadusel on võimalik kasutada maja pilli.
21.02.2022 - 31.05.2022
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool Pelgulinna maja Telliskivi 56
Kitarriõpe, Tiit Kõrvits 255,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Kursus kestab 15 tundi. Ühe tunni pikkus on 45 minutit.