Klaveriõpe, Darja Novitski

Klaveriõppe eesmärk on õpetada erineva tasemega õppijatele klaverimängu temale sobiva individuaalselt valitud repertuaari järgi. Algetapil pööratakse tähelepanu  klaverimängu keha - ja kätehoiu arendamisele, harjumusele regulaarselt harjutada ning valmidusele esitada muusikat üksi või ansambli koosseisus. Individuaalses klaveriõppe tunnis lähtutakse iga õpilase individuaalsetest võimetest ja tasemest. Tunnis õpitakse klaverimängu õpilasele sobiva repertuaari alusel, antakse algteadmised noodiõppest ja teooriast. Õppeaasta lõpuks õppija tunneb noote viiuli - ja bassivõtmes, oskab lugeda noodist ja mängida kahel käel viiuli - ja bassivõtmes, tunneb rütme ja taktimõõtu,tunneb muusikalisi termineid, mängib 2 - 3 lihtsamat lugu. Klaveriõppe tundi on oodatud nii algajad kui edasijõudnud.
06.01.2021 - 26.05.2021
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool Pelgulinna maja Telliskivi 56
Klaveriõpe, Darja Novitski 320,00 €
Registreerimine on hetkel suletud