Klaveriõpe , Diana Tunijeva

Klaveriõppe eesmärgiks on anda õpilastele baasharidus klaveri alal, mille põhjal on soovijail võimalus jätkata õpinguid või musitseerida vastavalt oma oskustele. Algetapil pööratakse tähelepanu klaverimängu keha - ja kätehoiu arendamisele, harjumusele regulaarselt harjutada ning valmidusele esitada muusikat üksi või ansambli koosseisus. Osalejal palume võtta kaasa noodivihik. Vajadusel tuleb osta ka solfedžo töövihik I, II (Kirjastus „Muusika“). Klaverikursuse eduka sooritamise eeldus on klaveri olemasolu, kuna kodus harjutamine on põhiline. Sobib ka digitaalne klaver.
07.09.2021 - 09.11.2021
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool Pelgulinna maja Telliskivi 56
Klaveriõpe, Diana Tunijeva 170,00 €

 Ühe tunni pikkus 45 minutit. Kursus kestab 10 tundi.