Praktikum: Kliendikogemuse loomise alused

Eesmärk märgata oma ettevõtte täiendavaid võimalusi, kuidas kasvatada oma konkurentsieelist, arendada kliendikeskset mõtteviisi ja suurepärast kliendikogemust. Räägime suurest pildist, seostest ja mõistetest eluliste näidetega ja hakkame kohe ka praktikas rakendama.
08.11.2022 09:00 - 15.11.2022 16:00
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
Nordic Hotel Forum konverentsikeskus
2-päevane koolitus 70,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Koolitus on suunatud neile, kes tahavad ettevõttes/organisatsioonis
1) suurendada suurepärast kliendikogemust, 
2) arendada teenuseid-tooteid-keskkondi kliendikesksemaks
3) õppida kliendikeskset mõtteviisi
Osalema on oodatud ka ettevõttepõhised tiimid (2-4 inimest)

Koolitus toimub kahel päeval – 8. ja 15. novembril kell 9.00-15.30

8. november - teooria päev
Mõisted ja suur pilt läbi eluliste näidete – disainmõtlemine, teenusedisain, kliendikogemus, bränd, kliendikeskne vs tootekeskne mõtteviis, organisatsiooni ja protsessi roll, topeltteemant, persoona, klienditeekond.
Eesmärk: suurepärase kliendikogemuse loomise ja arendamise mõtestamine
Kodutöö: teadmiste iseseisev praktikasse rakendamine
- Sihtrühmade vajaduste ja väärtuste kaardistamine
- Klienditeekonna kaardistamine kaudu suurepärase kliendikogemuse määratlemine
Eesmärk: rakendada ja katsetada omandatud teadmisi, testida hüpoteese ja luua teiseks päevaks sisendit

15. november - praktika päev
Töö kogutud sisendiga ja tööriistade kasutamine:
- persoonad
- klienditeekond
- nende omavaheline sünergia
Eesmärk: mõista persoonade rolli kogu organisatsioonile ja klienditeekonna rolli kliendikogemuse kujundamisel, mõtestamisel ja analüüsimisel

Väärtused, mida osaleja saab:
● uus vaatenurk enda tööle (inspiratsioon)
● väga praktiline ja kohene rakendamise võimalus, mistõttu on soovitav osaleda ühest ettevõttest 2-4 inimesega ja rakendada teadmist koheselt enda organisatsioonis (lihtsam ellurakendada)
● tööriistade kasutamise oskus
● kodutöö (enda teenuse edasiarendus)
● uute võimaluste ja uute leidude avastamine (teenuse / toote / keskkonna arenduses)
● lisavõimalus: aitame hiljem ellurakendamisel (mentorlus)
3 kõige olulisemat väärtust osalejale: selgus kliendikogemuse maailmas (vundament) oskus rakendada teadmisi ja tööriistu oskus mõista ja mõtestada sihtrühmasid terves organisatsioonis

Koolitajad Maire Milder ja Mari Arnover on rakendanud oma senise kogemuse koostööks. 
Eesmärk on ettevõtetel:
● aidata näha uusi väljakutseid ja tugevdada konkurentsieelist;
● arendada ja kasutada kliendikeskset mõtteviisi (üleminek tootekesksuselt);
● luua ja viia ellu terviklikku kliendikogemust, sealjuures mõistes klienti ja arendades brändi omnikanalites.
Selleks, et võidaksid kõik osapooled – omanikud, töötajad ja kliendid.

Mari Arnover
Kliendiuuringud.ee asutaja, teenusedisainer, mõtestaja ja külalislektor. Mari on olnud mõlemal pool lauda – nii töö tellija kui teenusepakkuja poolel, aidates arendada nii väikseid kui suuri brände, tooteid ja teenuseid. Täna aitab ta ettevõtetel mõista klienti, trende ja brändi kui tervikut.
Tugevuseks on kiire disainmõtlemine, inimestega kontakti saavutamine, sõnastamise oskus, lahendustele orienteeritus ning varasemad kogemused erineval pool lauda – nii töö tellija kui teenusepakkuja poole. www.kliendiuuringud.ee

Maire Milder
Olles töötanud Baltikumi suurimas moefirmas üle 20 aasta erinevatel ametikohtadel (alates jaemüügi ja turundusdirektorist kuni brändingu ja jaekontseptsioonide arendamise direktorini), aidates Baltikal saada tootjast rahvusvaheliseks moefirmaks, saab Maire üldistavalt öelda, et koostöö loovate tiimidega, nende juhtimine ja vastavalt eesmärkidele projektide elluviimine on tema, kui pikaajalise tippjuhi, kogemustepagasiks. Maire fookuseks on olnud brändide ja kliendikogemuse loomine, keskkondade arendamine ning kontseptsioonide rakendamine.
Ta on alati kõige olulisemaks pidanud kliendikeskset lähenemist – et inimesed saaksid inspireerivaid, nauditavaid elamusi, et teenuse / toote pakkumisel, väljatöötamisel rahuldatakse ennekõike just sihtgrupi vajadusi ja ootusi; ning et inimesed tunnetaksid loodud keskkonnas brändi tõelist olemust ja jätkusuutlikkuse väärtust. Asjadele loovalt lähenemine ja koostöö on Maire motoks strateegiate kujundamisel ja projektide, konsultatsioonide ning koolituste läbiviimisel.
Kliendikogemus keskkonnas ja klienditeekond, selle kujundamine, analüüsimine, täiendamine, mõõtmine - vajalikud tegevused viivad tulemuseni! www.mairemilder.ee

2-päevase koolituse maksumus: 70 eurot (hind sisaldab loengumaterjale, kohvipause ning lõunat hotelli restoranis) 

Lisainfo:
Triin Abel
Tallinna Ettevõtluskeskus
telefon: 640 4240
e-post: triin.abel@tallinnlv.ee