„Kõik andmed on vigased – kuidas ettevõtte neid ikkagi eesmärgipäraselt kasutada saab?“

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab koostöös TalTech´iga seminarisarja "Ettevõtlusakadeemia 2020".
17.09.2020 10:00 - 17.09.2020 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
TalTech Mektory Innovatsiooni HUB, 0-korrusel, ruum Mek-031
Tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Lektoriks on Priit Raspel, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeanalüüsi osakonna juhataja ja TalTech IT Kolledži külalisõppejõud.

Priit Raspel on hariduselt „puhtavereline infotehnoloog“. Ta lõpetas 1984. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi infotehnoloogia erialal. Sellest alates on ta pea kõigis Tallinna kõrgkoolides õpetanud erinevaid infotehnoloogia õppeaineid. Aastal 2002 omandas ta eksternina teaduste magistri kraadi. pärit ka 5 koht maailmameistrivõistlustelt 4GL keeltes programmeerimises. Priit on olnud tPriit on andmetega tegelenud pea kogu oma töise elu. Ta on töötanud erinevates ettevõtetes ja ehitanud üles suuri infosüsteeme piima-, õmblus- ja puidutööstuses. Samast perioodist on egev ka erinevates finantsettevõtetes (Tööstuspank, Hoiupank, Eesti Kindlustus, SEB), kus töötas peamiselt arendusjuhina. Viimased viis aastat on ta töötanud Eesti riigiasutustes – kaks aastat Riigi infosüsteemi Ameti (RIA) vanem-arhitektina ja viimased kolm aastat Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) Andmekorralduse ja andmeanalüüsi osakonna juhatajana.

Mis on andmed? Mis on informatsioon? Kas seos nende vahel on olemas? On see ühene või mitmene? Kes on andmete omanik – kas see kelle kohta andmed on või see, kes andmed lõi (kulutas raha)? Mis on objektiivsus ja mis subjektiivsus? Kas andmed on objektiivsed või subjektiivsed? Mis on objektiivsem, kas andmed või tarkvara? Mida tähendab andmete adekvaatsus? Kas see on sama, mis andmete õigsus? Kas andmed üldse saavad olla õiged? Millise detailsusega andmeid me vajame? Millise sagedusega me andmeid vajame? Milliseid andmeid on olemas? Millised andmed on väikesed, millised suured? Kas andmetel on „fookus“? Kuidas ja milliste vahenditega erinevat liiki andmeid talletada? Mis on andmebaas, andmeladu, andmelett, andmejärv? Mis on andmeskeem? Millal see luuakse? Millal ja milleks seda kasutatakse? Mis on metaandmed? Andmekaitse - kui tõsiselt ja mis vahenditega?

 

Lisainfo: Krista Kink, Tallinna Ettevõtlusamet, 640 4225, Krista.Kink@tallinnlv.ee

Helena Rozeik, TalTech, Helena.Rozeik@taltech.ee