„Kuidas majandustsüklid mõjutavad investeerimisotsuseid?“

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab koostöös TalTech´iga seminarisarja "Ettevõtlusakadeemia 2019". Korraldaja ja küsimused krista.kink@tallinnlv.ee, kontakttelefon 640 4225
19.09.2019 10:00 - 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
TalTech Mektory maja, ruum 031. https://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/kontakt-103/kuidas-meid-leida-3/
Tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud
Seminar´i viib läbi TalTech´i majandusteaduskonna 2018 aasta parimaks õppejõuks valitud Kristjan Liivamägi. Seminaril tutvustatakse erinevaid majandussektoreid ning selgitatakse millised sektorid pakuvad parimaid investeerimise võimalusi majandustsükli tõusu- ja langusfaasides. Selgitatakse ka majandustsükli erinevaid faase ning antakse ülevaade millises majandustsükli faasis asuvad Eesti, USA ja meie lähinaabrid.