„Kuidas mõjutab organisatsioonikultuur ettevõtte tulemuslikkust?“

Tallinna Ettevõtlusamet korraldab koostöös TalTech´iga seminarisarja "Ettevõtlusakadeemia 2019". Korraldaja ja küsimused krista.kink@tallinnlv.ee, kontakttelefon 6404225
17.10.2019 10:00 - 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
TalTech Mektory majas, ruum 031. Raja tn 15, Tallinn. https://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/kontakt-103/kuidas-meid-leida-3/
Tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud
Marina Järvis on kaitsnud doktoritöö teadmusjuhtimise, töötervishoiu ja tööohutuse teemal ja tema peamisteks uurimissuundadeks on organisatsiooni- ja ohutuskultuur, juhtimisstiil, juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövormid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu. Seminaril käsitletakse küsimusi innovaatilise ja jätkusuutliku ettevõtte juhtimises ja arendamises: kuidas mõjutab organisatsioonikultuur ettevõtte tulemuslikkust? Kuidas juhtimisstiil mõjutab organisatsioonikultuuri ja mikrokliimat? Kuidas siduda ohutusjuhtimine ja uued nõuded ohutusele üldisesse juhtimissüsteemi? Millised on väärtused ja strateegilised eesmärgid, et jõuda „jätkusuutliku ettevõtteni?“