"Kuidas võtta vastu paremaid otsuseid: kasulikke otsustusmustreid juhtidele"

Majandusakadeemia on Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtluskeskuse ja Tartu Ülikooli Tallinna esinduse koostöös korraldatav seminarisari.
26.01.2021 10:00 - 26.01.2021 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
veeb
Tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Otsustamine on üks juhi põhilisi ülesandeid – keda palgata, milline võiks olla ettevõtte struktuur, millist toodet peaksime arendama ning kuidas seda müüa. Küll oleks hea, kui iga otsuse puhul saaks minimeerida teadmatuse osakaalu – teada täpselt, kui palju produktiivsem on üks intervjueeritav töötaja teisest ning millisest tootest saab kindla peale turul hitt. Teataval määral tänu erinevatele analüüsimeetoditele saabki seda teha, kuid me leiame end praegu kiirelt muutuvas olukorras, kus tulevik on raskesti ennustatav ning tähtsaid otsuseid ei saa kaua vaagida.

Seminaris käsitleme kasulikke otsustusmustreid ehk heuristikuid, mida juhid saavad otsuste tegemisel kasutada. Räägime erinevatest kiiretest ning efektiivsetest võimalustest otsuseid langetada – seda nii personali valikul, investeerimisel kui ka ettevõtte alustamisel ning laienemisel.

Kristjan Pulk on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorant, juhtimise nooremteadur ning sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik. Peamine uurimisteema on otsustamine – kuidas juhid otsustavad keerulistes oludes ning piiratud aja jooksul. Uurimistööd on Kristjan käinud teostamas ka kaugemal (Copenhagen Business School, University of Portos), oma teadmisi praktiseerib ta analüütikuna ja ka ettevõtte juhatuse liikmena.