Lasteaia juhile ja õpetajale: teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega lasteaias

Muutused haridumaastikul (MÕK, lapsest lähtuv kasvatus, kaasav haridus) on tõstnud esile muutuse vajadusi ja esitab pidevalt väljakutseid lasteaia tegevusele. Fookus on liikunud õpetajalt õppijale, kus iga lapse vajadustele vastava arengukeskkonna loomine ja lapse igakülgne arengu toetamine on võimalik vaid tõhusas koostöös lapsevanematega. Lapsevanemate  ootused haridusasutusele ja kasvatusele on kõrged ning seetõttu on õpetajate ja lapsevanemate efektiivne ning eesmärgipärane koostöö ülimalt tähtis. Õpetajal on siin kanda võtmeroll, mis eeldab teadlikkust ja strateegilist suhete juhtimist nii individuaalsel kui grupi tasandil. Oma igapäevases töös koolitaja ja superviisorina olen täheldanud, et lasteaiaõpetajad peavad suhtlemist ja koostööd lapsevanematega oluliseks, kuid vägagi keeruliseks valdkonnaks, kus nad vajavad professionaalset tuge. Siin on juhil oluline roll õpetajate toetamisel. Meeskonnatööna lapsevanematega koostööstrateegia loomine annab võimaluse koostöiseks õppimiseks, koostöökultuuri kujunemiseks ja lapsevanematega koostöö tõhustamiseks ning jõustamiseks.
12.01.2021 10:00 - 02.03.2021
Tallinna Õpetajate Maja
Tallinna Õpetajate Maja
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Koolitusel osalemine võimaldab:

  • Mõtestada lapsevanematega koostöö strateegilist juhtimist nii organisatsiooni kui õpetaja tasandil
  • Tõsta teadlikkust lapsevanematega koostöö ja suhete juhtimise valdkonnas
  • Saada tuge ja õppida vastastikusest kogemuste vahetamisest
  • Teadvustada enda rolli lapsevavanematega koostöö valdkonnas
  • Kogeda enese- ja suhete jõustamise tehnikaid