Lõimingukoolitus: Paneme ühiste jõududega õppija mõtte liikuma

Koolituse käigus õpitakse leidma võimalusi lõimida aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi nii oma aines, ainevaldkonnas kui ka valdkondade üleselt. Õppija tegutseb üksi ja kaaslastega, kogeb aktiivse õppimise mõju teadmiste kujunemisele ja mõtlemise arengule.
27.01.2022 - 04.03.2022
Tallinna Õpetajate Maja
Tallinna Õpetajate Maja
Koolitus -30% soodushinnaga (haridustöötajatele üle Eesti) 268,80 €
Registreerimine on hetkel suletud

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • Teab aine, keele ja õpioskuste lõimimise põhimõtteid;
  • Oskab suunata õpilasi sõnastama/seadma õppijakeskseid eesmärke;
  • Koostab koolituse käigus õpimapi;
  • Reflekteerib erinevate tegevuste mõju oma õppimisele.

Sihtrühm:

Põhikooli aineõpetajad