Kuidas luua ja hoida jätkusuutlikku vähest hooldust vajavat looduspõhist aeda?

Koolitusel õpitakse üheskoos: • Mõistma rohealade mitmekülgseid hüvesid ning nende säilitamise ja rikastamise võimalusi; • Orienteeruma erinevates looduspõhisistes lahendustes ning leidma ala iseärasustest ja soovitud hüvedest lähtuvalt antud aladele kõige sobivamaid lahendusi; • Tajuma vähese intensiivsusega ning jätkusuutlike hoolduslahenduste eeliseid läbi ökosüsteemide toimimise parema mõistmise;
22.04.2023 11:00
Tallinna Rahvaülikool
Vene tn 6 III korruse saal
Miks eelistada looduspõhiseid lahendusi haljasaladel ja nende hoolduses 12,00 €
Registreerimine on hetkel suletud