Nooruki toetamine meeleolulanguse ja ärevuse korral

Teatud ärevus ja tundeelu kõikuvus kuuluvad inimeseks olemise juurde. Kuna nooruki areng ja kasv on intensiivsed, kuuluvad sellesse ka ärevus ja hirm ning võimalikud on raskused oma tunnetega toimetulemisel. Vanemal on oluline ärevuse märkide osas tähelepanelik olla, et suuta last toetada ja olla ka teadmiste jagajaks. Oluline on õigeaegselt sekkuda ning vajadusel ka välist abi otsida. Loeng annab ülevaate ärevuse ja meeleolukõikumise võimalikest käivitajatest, samuti tunnustest ja põhilistest sekkumisviisidest.
29.11.2021 - 06.12.2021
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool
Nooruki toetamine meeleolulanguse ja ärevuse korral 10,00 €
Nooruki toetamine meeleolulanguse ja ärevuse korral. Tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

I osa 29. november kell 18.00–20.15

Normaalne ärevus ja ärevushäire – mis on mis

·         ärevuse tunnused mõtlemises, käitumises ja kehas;

·         levinumad ärevuse ja hirmu põhjused noorukitel;

·         millal ja mil viisil saab tavaärevusest ärevushäire;

·         Mmllal otsida välist abi, ülevaade ravivõimalustest.

 

II osa 6. detsember kell 18.00–20.15

Igapäevane toimetulek ärevuse ja meeleolulangusega

·         ärevuse psühholoogia: mida ja kuidas saame mõjutada;

·         mida me peaksime teadma tunnetest ja kuidas neid reguleerida;

·         ärevuse lahtimuukimine ja teadliku mõjutamise tehnikad;

·         vanema põhitööriistad: teadlikkus, eeskuju, aktsept, kuulamine.

Koolituse läbinul

  • kasvab teadlikkus oma noorukist lapse vaimse tervise jälgimise osas;
  • suureneb arusaam nooruki meelolulanguste ja ärevuse olemusest ja reguleerimise võimalustest;
  • on oskus paremini märgata nooruki ärevuse ja stressi märke ning tema isiklikus nn tööriistakastis on vajalikud põhitehnikaid, et osata noorukit mõjutada toimetuleku suunas.

Õppekavarühm: isikuareng