"Õiguslikest arengutest ja muutustest väikeettevõtluse ärikeskkonnas."

Tallinna ettevõtluskeskus korraldab koostöös TalTech´iga seminarisarja "Ettevõtlusakadeemia 2021"
16.12.2021 10:00 - 16.12.2021 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
veebiseminar
tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Viimastel aastatel on toimunud mitmeid arutelusid seoses äri- ja majanduskeskkonna muudatustega. Ettekandes antakse ülevaade olulisematest õiguslikest muudatustest, mh elektroonilisest koosolekute korraldamisest ja nendel osalemistest, osaühingu osa võõrandamise vorminõudest loobumisest ja sellega seonduvatest riskidest, ühisomaniku varaliste huvide järgimise kohustusest, ülemaailmse ettevõtete tulumaksumiinimumi kehtestamisest ning muutunud töösuhetest. Ühtlasi käsitletakse nõuete maksmapanemise eelduseid ja võimalusi. 

Birje Kalmus on advokaat, kelle peamiseks töövaldkonnaks on eraõigus ning lepingutega seonduvad küsimused. Birje nõustab igapäevatöös väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid nii äriõiguse, töötajate kui ka lepingutega seonduvates küsimustes. Birje on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Intellektuaalne omand“ raames.

Lisainfo: Krista Kink, Tallinna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskus krista.kink@tallinnlv.ee, 640 4225

Helena Rozeik, TalTech, helena.rozeik@taltech.ee