Õpetaja vaimse tervise hoidmine

06.10.2020 14:00 - 13.10.2020 16:15
Tallinna Õpetajate Maja
Koolitus toimub digikeskkonnas.
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Koolitus "Õpetaja vaimse tervise hoidmine: tööstressi ja läbipõlemise ennetamine haridustöötajal ning nende seisundite ilmnemise märkamine distantstöö oludes, ennetusviisid ja toimetulekustrateegiad" on tööstressi ja läbipõlemise ennetamisest, praktilised harjutused ajajuhtimiseks, prioritiseerimiseks ning eesmärkide seadmine GROW mudeli baasil. Koolitusel osaleja oskab ära tunda stressi ja läbipõlemise tunnuseid, omab strateegiaid stressi maandamiseks ja vähendamiseks.

Koolitaja Ave-Gail Kaskla-Kuprys on lõpetanud töö – ja organisatsioonipsühholoogia magistriõppe. Ta on alates 2012. aastast tegelenud erinevatele ettevõtetele tööohutusalaste riskianalüüside koostamisega, sh psühhosotsiaalsete ohuteguritega. Aastal 2018 lõi ta uudse nõustamisformaadi Võõras Sõber, mis aitab ennetada töötajate tööstressi ja läbipõlemist. Ave-Gail usub, et muutused algavad iseendast ning tagajärgedega tegelemise asemel peaks ennetus olema alati prioriteet number üks!

Õpiväljundite omandamisel osaleja:

  • märkab stressi ja läbipõlemise tunnuseid enda ja kolleegide juures,
  • omab strateegiaid stressiolukordade vähendamiseks ja ennetamiseks läbi aja- ja enesejuhtimise oskuste.