Õpikoda uutele klassijuhatajatele ja nende mentoritele

Uute klassijuhatajate ja mentorite õpikojas on võimalus õppida erinevaid olukorralahenduse ja analüüsi meetodeid ning „tööriistu“ grupiprotsesside juhtimiseks, arengu- ja koostöövestluste läbiviimiseks. Meetodite õppimisega paralleelselt saavad osalejad teineteiselt professionaalset toetust reflekteerides ja analüüsides oma praktikat ning nende jaoks olulisi tööteemasid-olukordi. Osalevad uued klassijuhatajad ja mentorid arendavad edasi oma kooli mentorsüsteemi ja loovad vähemalt ühe õpikoja, et kolleegidega jagada-praktiseerida-võimestada õpitut.
28.10.2020 10:00
Tallinna Õpetajate Maja
Tallinna Õpetajate Maja
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Õpiväljundid

  • Osalejad on saanud professionaalset toetust reflekteerides ja analüüsides oma praktikat ning nende jaoks olulisi tööteemasid-olukordi
  • Osalejad on omandanud erinevad olukorraanalüüsi meetodid ning „tööriistad“ grupiprotsesside juhtimiseks, arengu- ja koostöövestluste läbiviimiseks.
  • Osalejad on algatanud ja ellu viinud koolisisesed õpikojad jõustamiseks-koosõppimiseks-võimestamiseks
  • Iga kool on edasi arendanud oma mentorsüsteemi, jagatud on häid praktikaid