Õpilaste kaasamine õppeprotsessi reaalainete tunnis

Uuringud näitavad, et õpilased ei tunne huvi reaalainete vastu, nad saavad vastavate ainetega hakkama, aga nad ei naudi nendega tegelemist. Õpilaste arvates vastavate ainete tunnistegevused ei ole nende jaoks kasulikud ning tunnis toimuv on elukauge. Õpilased keskenduvad protseduuride drillimisele ja nende taasesitamisele ning vastavate õppeainete mõistete ja seoste tegelik sisu jääb nende jaoks kättesaamatuks. Tekkinud olukorra muutmiseks on oluline disainida õppetöö nii, et õppeprotsess muutuks õpilaste jaoks mõtestatuks. See aga eeldab, et õpilased on kaasatud õppeprotsessi. Antud koolituse raames vaadeldakse erinevaid kaasatuse tasandeid ning õpilaste õppeprotsessi kaasamise võimalusi.
06.04.2021 - 27.04.2021
Tallinna Õpetajate Maja
Koolitus toimub veebis
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi