Pärimusmaailm muutuvas ajas

Loengutes käsitletakse järgmisi teemasid ning saadakse vastused erinevatele küsimustele: • 29. september - Rahvameditsiin – pärimus ja praktikad. Mida üldse mõistame rahvameditsiini all? Mis on mütoloogiline mõtlemine rahvameditsiinis? Kuidas levivad teadmised rahvameditsiinist? Miks on rahvameditsiin kultuuripärand? Mispuhul on rahvameditsiini praktiseerimine tervisele tuluks ja mispuhul tuleks suhtuda rahvameditsiini praktikatesse pigem ettevaatlikult. • 27. oktoober - Surm ja matus - traditsioonid ja nüüdisaeg. Surm ja lein on kultuurisidus – me sureme ja leiname nii, nagu meie kultuuris on kombeks. Kuidas kujunevad kombed ja traditsioonid? Milline on eesti matus? Millised uued suundumused on matusekombestikus 21. sajandil? • 1. detsember - Rahvapärimus muutuvas ajas - sisu ja tähendus. Milline on meie rahvapärimus? Kas üldse ja mis vahe on folklooril, rahvapärimusel ja (vaimsel) kultuuripärandil. Kus elab tänapäeval rahvapärimus ja kui elujõuline ta on? Miks on rahvapärimus ja/või kultuuripärand meile jätkuvalt tähtis?
29.09.2020 18:20 - 01.12.2020
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Estonia pst 5a
Pärimusmaailm muutuvas ajas 45,00 €
M. Kõivupuu loengusarja üksik loeng 15,00 €