Põlisrahvad

Kursus annab ülevaate põlisrahvaste ajaloost ja tänasest olukorrast – nende mitmekesisusest, maailmavaatest, suhetest kogukonnas ja suhetest loodusega, erinevatest tseremooniatest, ühiskonnakorraldusest, kultuurist ja õppimisest. Kursuse eesmärgiks on pakkuda laiemat pilti maailma põlisrahvastest ning siduda neid teadmisi meie enda ajaloo ja kultuuriga vastamaks küsimustele – kas ja kuivõrd oleme ise põlisrahvas, soovime seda olla või uuesti põlisrahvaks saada?
02.11.2021 - 30.11.2021
Tallinna Rahvaülikool
e-kursus Zoom keskkonnas
Põlisrahvad 90,00 €

Kursus teemade lõikes:

  • Põlisrahvaste olemusest – rahvaste enesemääratlus, mõiste ajalugu, seos rahvusvahelise õigusruumiga. Põlisrahvaste grupid ja asualad. Põlisrahvaste lugu koloniseerimise kontekstis. Põlisrahvaste seisund tänapäeval.
  • Põlisrahvaste (loodusrahvaste) maailmavaade – loomislood, arusaam inimese ja teiste olendite kohast maailmas, põlisrahva teadus.
  • Põlisrahvaste suhe loodusega – pool-looduslikud elurikkad kooslused (Eestis puisniidud, loopealsed, rannaniidud), pargilaadsed maastikud Põhja-Ameerikas enne vallutust, tohutu loodusandide rohkus varajaste rändurite kirjelduses
  • Põlisrahvaste tseremooniad – visiooniotsing, tipitseremoonia, tuletseremooniad, puhastustseremooniad,sh higitelk ja saun, kohtade tänamine jne
  • Põlisrahvaste ühiskonnakorraldus – irokeeside (haudenosaunee) tuhandeaastane demokraatia, selle sünnilugu Rahutegija ja Hiawatha, Kuue Rahva Liit. Jutusaua ring kui põline arutelu- ja otsustusmeetod, selle kogemine.