„Protsessijuhtimisest väikeettevõtjale“

Tallinna ettevõtluskeskus korraldab koostöös TalTech´iga seminarisarja "Ettevõtlusakadeemia 2021"
20.05.2021 10:00 - 20.05.2021 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
veebiseminar
tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Kaarel Krinal, Metaprint AS kvaliteedijuht ja TalTechi külalislektor. Kaarel on viimased 10+ aastat tegelenud protsesside optimeerimisega ning kvaliteedijuhtimise süsteemide arendamisega peamiselt tootmisega seotud ettevõtetes. Ta õpetab Tallinna Tehnikaülikoolis kvaliteedijuhtimist magistriprogrammi tudengitele. Protsesside optimeerimisel on ta teinud nii "Lean" tüüpi protsesside toimimise kiirust, kvaliteeti kui ka kulutõhusust parendavaid projekte. Igapäevatöös puutub Kaarel tihedalt kokku ka tegevuse digitaliseerimisega. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna. Täiendanud ennast erinevatel kvaliteedijuhtimise, tootearenduse ning protsesside parendamise koolitustel. Kaarel on ka Eesti Kvaliteediühingu juhatuse liige, kus seisab hea tootmis- ja protsesside parendamise eest.

Mikroettevõttest kasvamine väike- ja keskmise suurusega ettevõtteks toob kaasa hulgaliselt uusi probleeme. Klientide, toodete, teenuste mitmekesistumine ning meeskonna kasv nõuab teadlikumat tegevuse korraldamist. Protsessijuhtimine annab võimaluse vajalike tegevuste mõistmiseks, paremaks korraldamiseks, intsidentide haldamiseks ja ka optimeerimiseks. Seminaril räägime, mis on protsessijuhtimine üldiselt, kuidas käib protsesside parendamine ning millal ja mil määral on mõistlik sellega tegeleda. 

Lisainfo: Krista Kink, Tallinna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskus, krista.kink@tallinnlv.ee, 640 4225

Helena Rozeik, Tallinna Tehnikaülikool, helena.rozeik@taltech.ee