„Psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine- kui üks oluline osa organisatsiooni juhtimisel ohutuma ja toetava töökeskkonna loomisel.“

Ettevõtlusakadeemia seminare korraldatakse Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) koostöös.
21.05.2020 10:00 - 21.05.2020 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
veebiseminar
Tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Lektorid: Karin Reinhold, TalTech majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi dotsent. Karin Reinhold on töökeskkonna uurimisgrupi juht ning tegelenud töökeskkonnaalaste teadusteemadega alates aastast 2002, olles aktiivselt koolitaja ning ettevõtete nõustaja. Pärast doktoritöö kaitsmist 2010. aastal on tegelenud mitmete Euroopa Liidu projektidega, mis puudutavad töökeskkonna juhtimist ning heade praktikate kasutamist ettevõttes. Tema peamisteks uurimissuundadeks on ettevõtete ohutuskultuur ning juhtide ja töötajate ohutus-ja tervisealased käitumismustrid ja lisaks kaasaegsed töökeskkonnad koos psühhosotsiaalsete probleemidega.

Marina Järvis on seotud TalTech´iga alates 2001, kaitses doktoritöö 2013 tulemusjuhtimise, töötervishoiu ja tööohutuse teemal. Tegev EL projektides, töötanud eksperdina Euroopa Komisjonile teostades töötervishoiu ja tööohutusalaseid projekte. Peamisteks uurimissuundadeks on organisatsiooni-, ohutuskultuuri, juhtimisstiili, juhtide ja töötajate ohutus-ja tervisealased käitumismustrid, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövahendid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu.

Mida kujutavad endast psühhosotsiaalsed ohutegurid? Psühhosotsiaalsete ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas. Praktilised juhised psühhosotsiaalsete ohutegurite kajastamiseks töökeskkonna riskianalüüsis. Millest alustada psühhosotsiaalsete ohutegurite vältimist ja ennetamist ettevõttes? Milline on juhi roll toetava töökeskkonna loomisel?

Lisainfo 

Krista Kink  Tallinna Ettevõtlusamet krista.kink@tallinnlv.ee     6404225

Helena Rozeik TalTech  helena.rozeik@taltech.ee  6204102