"Ringmajanduslik innovatsioon minu ettevõttes - millest alustada?“

Tallinna ettevõtluskeskus korraldab koostöös TalTech´i majandusteaduskonnaga seminarisarja "Ettevõtlusakadeemia 2023"
18.05.2023 10:00 - 18.05.2023 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
TalTech Mektory Innovation Hub (Raja 15)
tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Kas ringmajandus on suurem kui prügi ja jäätmed? Millest ettevõte oma ringmajanduslike mudelite võimalusi hindama peaks hakkama? Kas alustama peaks sissevaatega kasutades analüüsimudeleid ja -meetodeid või hoopis tegema tutvust kümnete või sadade parimate praktikatega ning nende hulgast endale sobivaima valima? Kuidas leida lahendusi ja luua ärimudeleid teemal, kus lahendusi ongi veel väga vähe? Arutleme ringmajanduse ja innovatsiooni teemadel ning kuidas nii Euroopa kui ka riiklikke strateegiaid enda jaoks rakendada. Pöörame tähelepanu ka sellele, kuidas seda teha nii, et lahendused, mis on rakendatavad laiemalt, oleksid suurema koostöö ning võib-olla ka teaduskomponendiga.

Ettekandja tutvustus: Ulrika Hurt on lektor ja analüütik, pikaaegne Euroopa Liidu valdkonna ekspert, kes on töötanud logistika digitaliseerimise valdkonnaga viimased kuus ning ringmajanduse ärimudelite valdkonnaga kaks aastat.  Mõlemaid valdkondi ühendab uutele tehnoloogiatele ülemineku vajadus olukorras, kus lahendusi ja praktikaid ei ole „riiulilt võtta“, vaid need tuleb koostöös ettevõtete ja õigusruumi kujundajatega koos luua ning õigusaktide kaudu jõustada. Ulrika on siseriiklik, regionaalne ja Euroopa Komisjoni ekspert ja konsultant, kes on koordineerinud erinevaid ettevõtete ja sektorite-ülese koostöö rakendusuuringuid ja analüüse, sh teinud sisulist kaastööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile rahvusvahelise transpordi digitaliseerimise, reaalajamajanduse ja ringmajanduse teemadel. Ulrika on kaitsnud Tartu Ülikoolis magistrikraadi Euroopa õpingutes ning läbimas Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuri.

Lisainfo: Krista Kink, Tallinna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskus krista.kink@tallinnlv.ee 640 4225

Helena Rozeik, TalTech, majandusteaduskond helena.rozeik@taltech.ee