Rootsi keel A2

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme või omandanud muul moel esmase keeleoskuse. Alustame õpiku Rivstart A1+A2 keskelt. Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel.
13.09.2021 - 22.12.2021
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a, IV korruse suur loenguruum
Rootsi keel A2 360,00 €

Kursuse sisu

Kursusel loetakse ja vesteldakse, kasutatakse kuulamisharjutusi ja paaristööd.

Grammatika:

eessõnad, ajamäärsõnad, nimisõna määratud ja määramata vorm, också/inte heller kasutamine, sidesõnad, mycket ja många, tror ja tycker kasutamine, lihtminevik ja täisminevik.

Sõnavara, suhtlemine:

  • igapäevaelu;
  • transport ja tee juhatamine;
  • Rootsi (geograafia, tuntud rootslased, tüüpiline rootsi toit);
  • restoranis tellimine;
  • tutvuse sobitamine;
  • arvutid ja internet.

Õppekava maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.
Kursuse lõpetamise
 tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.