Rootsi keel algajatele

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Õppetöö aluseks on õpik  "Mål 1" Kursusel arendatakse nii rääkimis,- kuulamis,- kirjutamis,- kui lugemisoskust. Keskendutakse ka hääldusele ning esmaste grammatikateadmiste omandamisele.
21.09.2020 - 20.01.2021
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a, IV korruse väike loenguruum
Rootsi keel algajatele 300,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Õppekava maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste, väikeste tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.

Kursuse lõpetaja saab aru lihtsamast rootsikeelsest tekstist talle tuttavatel teemadel ja oskab moodustada lihtsamaid lauseid.

Ta oskab tutvustada ennast ja oma peret ning rääkida lihtsalt ja lühidalt teemadel nagu ilm, minu nädal, minu huvialad, riietus, eluase.