E-kursus. Rootsi keel B1.1

Kursus sobib neile, kelle rootsi keele oskus on tasemel A2. Alustame õpiku Rivstart A1+A2 lõpupeatükkidest. Paraneb õppijate kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskus, areneb põhisõnavara ning hääldus.
13.09.2021 - 22.12.2021
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkonnas Zoom
Rootsi keel B1.1 360,00 €

Kursuse sisu

Grammatika:

omadussõna võrdlusastmed, ruumiga seotud eessõnad, sitter+adjektiv+ut, nimisõna ja omadussõna määratud vorm, lühivastused, eessõnad aja määramiseks, tegusõna ajad ja sõnade järjekord pealauses ning kõrvallauses.

Sõnavara, suhtlemine:

  • eluase ja mööbel;
  • argisituatsioonid töökohal;
  • telefonikõned ja kontoritehnika;
  • tervis ja kehaosad;
  • uudised ja massimeedia.

Õppekava maht on 60 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 20 tundi.
Kursuse lõpetamise
 tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike (grammatika)harjutuste, tunnikontrollide ning tehtud kodutööde kaudu.