Rootsi keele suhtluskursus B1/B2

Kursusel arendatakse nii rääkimis,- kuulamis- kui kirjutamisoskust. Rõhku pannakse spontaansele väljendusoskusele, vestlusele ning arutlemisele, kuid täiendatakse ka grammatikateadmisi. Kursusel kasutatakse õpikut Rivstart B1+B2 (peatükid 7 ja 8) ning lisamaterjale.
16.09.2021 - 16.12.2021
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a, IV korruse suur loenguruum
Rootsi keele suhtluskursus B1/B2 180,00 €

Kursuse sisu

Arutleme muuhulgas päevakajaliste uudiste üle Eestis ja Rootsis ning loeme erinevaid tekste. Räägime teemadel Rootsi film ja Ingmar Bergman, põnevad kohad Eestis ja Rootsis ning traditsiooniline Rootsi toit (husmanskost), Rootsi läbi aegade ning Põhjamaade keeled.

Grammatika:

relatiivsed asesõnad ja määrsõnad, mineviku kesksõna, eessõnad ja partiklid, ajaväljendid, tegusõna ajad.

Õppekava maht on 30 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 10 tundi.
Kursuse lõpetamise
 tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, paaristööde, grammatikaharjustuste ning tehtud kodutööde kaudu.