Solfedžo

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilistele, sh koorilauljatele, kes soovivad aru saada noodikirjast. Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsi oskust.
16.09.2020 - 16.12.2020
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Vene tn 6
Solfedžo 112,00 €
Registreerimine on hetkel suletud