Solfedžo

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilistele, sh koorilauljatele, kes soovivad aru saada noodikirjast. Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsi oskust.
08.02.2023 - 10.05.2023
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Vene tn 6
Solfedžo 140,00 €