Solfedžo

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilistele, sh koorilauljatele, kes soovivad aru saada noodikirjast. Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsi oskust.
03.03.2021 - 02.06.2021
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Vene tn 6
Solfedžo 112,00 €