Solfedžo

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilistele, sh koorilauljatele, kes soovivad aru saada noodikirjast. Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsi oskust.
07.02.2024 - 15.05.2024
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Vene tn 6
Solfedžo 162,00 €
Registreerimine on avatud alates 01.12.2023