Solfedžo

Solfedžo kursus on mõeldud muusikahuvilistele, sh koorilauljatele, kes soovivad aru saada noodikirjast. Kursuse eesmärgiks on arendada osaleja noodilugemisoskust, muusikalist kuulmist ja nooditeksti analüüsi oskust.
15.09.2021 - 15.12.2021
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Vene tn 6
Solfedžo 140,00 €
Registreerimine on hetkel suletud