Soome keel A1 - A2, jätkukursus vene keele baasil

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus.
25.01.2020 - 04.04.2020
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Estonia pst 5a
Soome keel A1 - A2, jätkukursus vene keele baasil 135,00 €
Registreerimine on hetkel suletud