Soome keel A2.2, jätkukursus vene keele baasil. Курс финского языка для продвинутых А2.2

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille abil kujuneb suhtluspädevus.
05.09.2020 - 11.11.2020
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a ja veebikeskkonnas Zoom
Soome keel A2.2, jätkukursus vene keele baasil. Курс финского языка для продвинутых А2.2 180,00 €
Registreerimine on hetkel suletud