Soome keele algkursus A0 – A1 vene keele baasil (kурс финского языка для начинающих), jätk

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu
06.02.2021 - 17.04.2021
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool, Estonia pst 5a
Soome keele algkursus A0 – A1 vene keele baasil (kурс финского языка для начинающих), jätk 135,00 €