Soome keele veebipõhine algkursus: Igapäevane soome keel (A0 - A1)

Veebipõhine kursus toimub keskkonnas Zoom. Kursusel saab osaleda 4 - 6 inimest. Õpingute alustamiseks eeltingimusi ei ole. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Suhtluspädevust arendatakse erinevate keeleliste toimingute (lugemise, rääkimise, ümberjutustamise, lühiesseede kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Õppimist toetab kujundav hindamine. Igal õppeperioodil saab õppija tagasisidet sõnalise hinnangu vormis. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse õppimise osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida.
02.06.2020 00:00 - 23.07.2020
Tallinna Rahvaülikool
veebikeskkonnas Zoom
Soome keele veebipõhine algkursus: Igapäevane soome keel (A0 - A1) 195,00 €
Registreerimine on hetkel suletud