Temperament ja kooliprobleemid

Loengud ja seminari-laadsed arutelud temperamendi rollist õpi- ja käitumisprobleemide kontekstis. Lektor tutvustab uusi käsitlusi temperamendist (varem on räägitud temperamenditüüpidest, nt sangviinikud, kuid käesolevas koolituses tuleb juttu uuemast käsitlusest. Kuulaja saab nö tööriista, mõistmaks koolikonflikte, et neid ka edukamalt ennetada või lahendada.
16.10.2020 14:00 - 04.12.2020 16:30
Tallinna Õpetajate Maja
Tallinna Õpetajate Maja
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Koolitaja Mare Leino on filosoofiadoktor sotsiaaltöö valdkonnas, TLÜ sotsiaalpedagoogika dotsent, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe õppekava kuraator. Koolitaja loodab osalejate aktiivsele kaasamõtlemisele, reaalsetest olukordadest tekkinud küsimuste esitamisele, oma näidete pakkumisele, et reaalse elu ilmingutega seoseid luua akadeemiliste sõnumitega.
Õpiväljunditena osaleja

  • teab temperamendi kaasaegseid käsitlusi
  • suudab õpitut kasutada igapäevatöös
  • mõistab paremini inimestevaheliste konfliktide tagamaid
  • oskab profülaktiliselt leevendada temperamendipõhiseid kriise