"Tööprotsesside lihtsustamine digitehnoloogia abil"

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Tallinna Ülikooliga kutsub osalema "Avatud Akadeemia 2019" veebiseminaril 26. novembril kell 10.00 - 11.30
26.11.2020 10:00 - 26.11.2020 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
Veebiseminar
tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Lektorid on professor Sirje Virkus ja külalislektor Sigrid Mandre (Digitehnoloogia instituudist).

Ettevõtte vaadet avab veebiseminaril Merja Bauters Tallinna Ülikoolist, kes räägib digipöördest läbi pikaajalise koostöökogemuse väga erinevate ettevõtetega ning Kersti Peenema tutvustab Helge tarkvara näitel Tallinna Ülikoolist väljakasvanud äriideed.

Andmete oskuslik töötlemine ja haldamine on muutunud tänapäeval ettevõtete kasvu ja edukuse allikaks, mis aitab luua konkurentsieelist. Uuringud näitavad positiivset seost ettevõtte juhtide andme-ja infokasutuse taseme ning ettevõtte majandustulemuste vahel. Seminaril keskendutakse andmete digitaliseerimisele ettevõttes ja tööprotsesside lihtsustamisele digitehnoloogiate abil. Antakse teadmisi andmehaldusest ja andmekirjaoskusest, et paremini orienteeruda andmemajanduse keerukas maailmas.

Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.

Lisainfo: Krista Kink, Tallinna Ettevõtlusamet, e-post: krista.kink@tallinnlv.ee, tel: 640 4225

Lilian Rückenberg, Tallinna Ülikool, e-post: lilianr@tlu.ee